corresponsabilitat

coresponsabilitat (no norm.)
f
Educació
Sociologia

Responsabilitat compartida.

En l’àmbit domèstic, consisteix en la distribució equitativa de responsabilitats domèstiques entre les persones membres de la llar.