correu

m

Vehicle de transport públic (tren, avió, vaixell o vapor, cotxe o automòbil) que transporta normalment la correspondència i altres objectes tramesos pel servei de correus.