correu electrònic

e-mail
m
Electrònica i informàtica

Conjunt d’eines de programari per mitjà del qual hom pot enviar i rebre missatges personalitzats dins d’una xarxa.

Per extensió, conjunt de missatges rebuts o enviats. Dins internet l’adreça de cada usuari té la forma usuari-domini, on el domini indica l’adreça IP del node de la xarxa on hi ha el servidor de correu electrònic de l’usuari en qüestió.