Corrientes

Província de l’Argentina, a la regió del Litoral.

La capital és Corrientes. És una plana formada de sediments sobre el sòcol cristal·lí; hom hi pot distingir dos sectors lleugerament ondulats i un de pantanós al nord (esteros de Santa Lucía i Batel, Laguna Iberá). El clima hi és temperat càlid, amb temperatures mitjanes anuals de 20°C i precipitacions abundants (entre 1 000 i 1 500 mm anuals). La xarxa hidrogràfica és constituïda pel Paraná, que estableix els límits septentrional i occidental de la província, amb els seus afluents Santa Lucía, Corrientes, Sarandi i Guayquiraró, i el riu Miriñay i Aguapey, que comunica els dos grans rius. El bosc en galeria i l’estepa de gramínies són els principals tipus de vegetació. Les activitats econòmiques més importants són l’agricultura (cítrics, tabac, arròs, moniatos, cotó, oliveres), l’explotació forestal, la ramaderia (bestiar boví, oví, cavallí) i la indústria, sobretot la derivada de l’agricultura. La població es concentra principalment a les àrees occidentals. La xarxa de comunicacions és més densa al sud, on el nus principal de comunicacions és Corrientes.