corriol

sendero (es), path (en)
m
Dret català

Sendera, viarany, camí pel qual només pot passar una persona darrere l’altra.

En dret consuetudinari català equival a l' iter romà.