corrompre

corromper (es), to rot, to corrupt, to bribe (en)
tr

Alterar (una substància) fent-la tornar putrescent, insana.