cort reial

f
Història

A la corona catalanoaragonesa, organisme administratiu i consultiu del rei, derivat de l’antiga cúria règia franca i de la cúria o cort comtal catalana.

No era permanent i era presidida pel mateix sobirà. Al s XIII passà d’òrgan consultiu a legislatiu ( cort general), mentre que les funcions consultives i, en part, executives continuaren a càrrec del  consell reial, de caràcter permanent.