corticoesteroide

corticosteroide (no norm.)
m
Bioquímica

Cadascun dels composts segregats pel còrtex de les glàndules suprarenals, caracteritzats per tenir el nucli del cicloperhidrofenantrè.

Es divideixen en dos grups: glucocorticoides i mineralocorticoides. Els primers tenen en el C-17 un grup ceto- o hidroxi- (cortisol, cortisona) i actuen sobre el metabolisme dels glúcids i els pròtids; els segons no tenen al C-17 cap grup oxigenat, i actuen en el metabolisme hídric i electrolític (desoxicorticosterona, aldosterona).

Principals corticoesteroides