cortisol

hidrocortisona, C21H30O5, 11,17,21-trihidroxi-4-pregnen-3,20-diona
m
Biologia
Farmàcia

Hormona glucocorticoide secretada pel còrtex suprarenal de molts mamífers.

De natura corticoesteroide, té funcions antiinflamatòries i immunosupressores i és emprat en el tractament de malalties immunològiques, l’asma, la insuficiència corticoadrenal, quadres al·lèrgics i malalties neoplàstiques, sobretot les de tipus hematològic. La seva concentració a la sang és regulada per l’hipotàlem i la hipòfisi mitjançant un sistema que inclou l’hormona adrenocorticotròpica. És un factor important en la regulació del metabolisme dels greixos, els hidrats de carboni, les proteïnes i el sodi i el potassi. Aplicat a grans dosis i per períodes prolongats pot causar retenció de sals, acumulació d’aigua en els teixits, descalcificació òssia, etc. (síndrome de Cushing).