cos ciliar

m
Anatomia animal

Engruiximent de la zona vascular de l’ull que uneix la coroide amb l’iris.

Comprèn el múscul i processos ciliars.