cos negre

radiador integral
m
Física

Cos ideal que absorbeix totes les radiacions que rep i les característiques de la radiació del qual només depenen de la seva temperatura i de la longitud d’ona d’aquella.

Hom en considera una materialització, bé que no exacta, formada d’un petit forat en una esfera buida i recoberta interiorment de fum d’estampa, de manera que qualsevol radiació que hi entra és pràcticament absorbida per la superfície interior gràcies a l’elevat coeficient d’absorció d’aquesta (0,99) i a les successives reflexions interiors. El cos negre emet la màxima quantitat possible d’energia per una tempertura determinada ( lleis de Kirchhoff ). A més, l’absorció total de radiacions per part d’un cos negre representa l’augment màxim de temperatura. La radiació emesa per un cos negre és determinada per la llei de Stefan-Boltzmann , que determina la quantitat d’energia emesa, les lleis de la radiació de Wien , que estableixen les relacions entre la temperatura i la radiació emesa, i la llei de Planck , que indica que l’emissió d’energia és feta per quanta proporcionals a la freqüència de la radiació.