Cosme Indicopleustes

Κόσμας Ἰνδικοπλεύστης (el)

(Alexandria, segle IV — Alexandria, segle IV)

Monjo i viatger.

Autor d’una Topografia cristiana (~547) destinada a refutar l’esfericitat de la Terra. El seu mapa, molt primitiu, inicià una nova tradició cartogràfica de tipus al·legòric, absolutament regressiva amb referència a les teories de Ptolemeu, que perdurà uns quants segles dins el món cristià. Fou el primer escriptor occidental que parlà de la Xina d’una manera explícita.