costal

m

Feix gros de llenya, com els que hom crema en un forn de coure pa, de rajoler, etc.