costal

m

Sac gros fet de xarpellera teixida amb cànem o jute.