costella

costilla (es), rib (en)
f
Anatomia

costella Esquelet de la caixa toràcica de l’home

© Fototeca.cat

Cadascun dels ossos corbs que formen les parets de la cavitat toràcica i serveixen per a defensar els òrgans que hi són continguts (pulmons i cor).

En l’home el nombre de costelles és de dotze parells, unides per darrere a la columna vertebral dorsal per les articulacions vertebrocostal i transversocostal, i per davant a l’estern pels cartílags costals. Les set primeres són veritables, anomenades així perquè s’uneixen a cartílags que s’articulen cadascun d’ells amb l’estern; les tres següents són falses, perquè el cartílag s’uneix al de les costelles superiors, i les dues darreres són flotants, perquè el cartílag és lliure. Anatòmicament, de darrere a davant té una extremitat engrossida, anomenada cap, que s’articula amb la vèrtebra, una zona més estreta anomenada coll, una prominència anomenada tuberositat, que s’articula amb l’apòfisi transversa de les vèrtebres corresponents, i una part aplanada, que és el cos de la costella.