Costur

Municipi de l’Alcalatén, estès a la dreta de la rambla de la Viuda, límit oriental, que talla en aquest sector, formant un congost, els contraforts sud-orientals de les serres de la Nevera i de la Creu.

El terme és drenat, a més, pel barranc de les Olles, límit septentrional, i uns altres barrancs tributaris també de la rambla de la Viuda. Un 38% del territori és improductiu, ocupat per brolles i pasturatges. Hi predomina l’agricultura de secà: ametllers, oliveres, garrofers i cereals. Les activitats industrials són subsidiàries de l’agricultura (molins d’oli).

El poble (467 h agl [2006], costurers; 465 m alt.), situat en un coster, pertangué fins el 1840 a l’Alcora; la seva església (Sant Pere) depèn de l’Alcora. Dins el terme han estat trobades inscripcions romanes i monedes islàmiques. Cosa d’1 km al nord del poble hi ha el nucli del Mas d’Avall.