costura

f
Medicina

Marca deixada per una nafra mal curada.