cova de l’Aragó

Cova del municipi de Talteüll (Rosselló), on des del 1964 es realitzen excavacions arqueològiques i on han estat trobades importants restes humanes, conegudes per «l’home de Talteüll» ( Homo erectus tautavelensis ), un homínid preneandertalià, d’uns 450000 anys.

La cova, de 35 m de llargària i 10 m d’amplària, és, també, rica en fauna, flora i instrumental lític.