covador

nial, ponedero (es), nest (en)
m
Avicultura

Lloc disposat per a pondre i covar els ous les gallines o d’altres ocells domèstics.