covar

intr

Ésser, una cosa, mantinguda quasi apagada, latent, fins al moment d’esclatar.