covar

empollar, latir (es), to sit on, to smoulder (en)
tr

Estar l’ocell (sobre els ous) per donar-los la calor necessària al desenvolupament de l’embrió.