covenant
*

m
Història

Mot que expressa un pacte entre dues o més persones o grups.

Fou aplicat sobretot a certes aliances entre grups escocesos. El més important fou el National Covenant , amb el qual l’Església Presbiteriana escocesa s’oposà (1638) al rei Carles I Stuart quan intentava d’imposar a Escòcia (1637) l’anglicanisme, simbolitzat per The Common Prayer Book . Aquesta situació provocà les guerres dels bisbes (1639-40), que portaren a la crisi del 1641 ( Escòcia).