covera

f

Ganes de covar que demostren les gallines quan es fan lloques.