creatina

C4H9N3O2
f
Bioquímica

Substància relativament poc soluble en aigua i insoluble en èter que es dóna al teixit muscular.

La major part de creatina, combinant-se amb l’àcid ortofosfòric, dóna el fosfagen o fosfocreatina, que intervé en la cessió d’energia per a la contracció muscular. És sintetitzada al fetge i als ronyons. En solució aquosa dóna lloc a la creatinina.