creixement econòmic

m
Economia

Increment de la capacitat productiva d’un estat i també dels recursos disponibles.

Consisteix només en l’augment quantitatiu de certes magnituds econòmiques, sense que necessàriament n'augmentin les expressions per capita ni es produeixin les transformacions socials en què es basa el desenvolupament.