cremació

f

Acció de cremar el cos d’un mort ( incineració ), les despulles d’animals.