Creont

Κρέϖν (el)

Personatge de la mitologia i la literatura gregues.

Rei de Corint, se suïcidà després de la mort de la seva filla Creusa.