Crespins

Antiga alqueria islàmica propera a la torre de Crespins , origen de l’Alcúdia de Crespins (Costera).