Cresques de Caslar

(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Nom amb què és conegut el metge i poeta jueu, originari d’Avinyó, Israel ben Josef ha-Leví.

És autor (1327) d’una traducció a l’hebreu del Regimen sanitatis d’Arnau de Vilanova.