creu

f
Lèxic comú

Allò que és causa de sofriment per a algú tot al llarg de la seva vida, sèrie continuada de sofriments.