creu de Malta

f
Heràldica

Creu de Malta

Creu de vuit puntes d’argent.