Creu Roja Internacional

Organització internacional de tipus humanitari fundada el 1863 per auxiliar els militars ferits en acte de guerra.

Fou creada per iniciativa del suís Jean Henri Dunant amb la col·laboració del general Guillaume Dufour, els metges Théodore Mannoir i Luigi Appia i l’advocat Gustave Mognier. Els principis bàsics de l’organització foren formulats en una convenció convocada a Ginebra (26-29 d’octubre de 1863) pel comitè fundador, a la qual assistiren delegats de 14 estats. Els acords de la primera convenció han estat revisats i ampliats en el sentit de responsabilitzar la Creu Roja de la protecció de les víctimes de guerra i dels nàufrags (1907), dels presoners de guerra (1929) i dels civils en temps de guerra (1949), i també de la condemna de crims, tortures, deportacions, etc. En temps de pau, la Creu Roja participa en moltes tasques de tipus humanitari: creació d’hospitals, colònies de vacances per a infants, dispensaris de profilaxi i de medicina preventiva i social (lactants, consultes prenatals), intercanvi de presoners, recerca de desapareguts i assistència sanitària en les catàstrofes. La Creu Roja és estructurada en dos cossos que treballen en l’àmbit internacional: al Comitè Internacional de la Creu Roja , successor directe de l’organització fundada el 1863, compost únicament per ciutadans suïssos i que té per missió de donar protecció legal i assistència material a les víctimes civils i militars de les guerres; i la Lliga de les Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja , fundada el 1919, que és integrada per 136 societats estatals que treballen en temps de pau en tasques humanitàries. Ambdós òrgans tenen la seu a Ginebra. El distintiu de l’organització és una creu grega de color roig sobre fons blanc, o bé, als països àrabs, una mitja lluna roja sobre fons blanc (en un àmbit més restringit hi ha també l’Estrella de David Roja, a Israel, el Lleó Roig, a l’Iran, i el Sol Roig, al Japó). Hom ha concedit el premi Nobel de la pau al Comitè Internacional de la Creu Roja en tres ocasions (1917, 1944 i 1963). La Creu Roja fou introduïda als Països Catalans el 1872 amb la creació del comitè local de Barcelona, el qual impulsà, posteriorment, la construcció de l’Hospital de la Creu Roja en aquesta ciutat.