criatura

creatura
f
Religió

Ésser en general com a creació de Déu.