crida a procediment remot

RPC (en sigla), Remote Procedure Call (en)

f
Electrònica i informàtica

Protocol que fa que un programa resident en un ordinador pugui executar codis en un ordinador connectat mitjançant una xarxa local o internet sense que el programa s’hagi de preocupar del tipus de comunicació..

RPC utilitza el model client/servidor. Entre els diversos models de RPC destaquen el Distributed Computing Environment (DCE) i el Distributed Component Object Model (DCOM), que fa servir Microsoft.