crim organitzat

m
Sociologia

Organització delictiva que es caracteritza per una complexa estructura semblant a una organització formal.

Les organitzacions criminals tenen una cadena de comandament jeràrquica, una complexa divisió social del treball i unes normes articulades i impersonals que hom està disposat a seguir. Actualment el crim organitzat —centrat en el contraban, el tràfic de drogues, la prostitució, el joc il·legal, la pirateria electrònica, el robatori a gran escala i tota mena de negocis il·legals— actua a escala internacional i esdevé un tret característic de l’economia global.