criocirurgia

f

Tècnica operatòria basada en l’aprofitament dels efectes que les temperatures molt baixes tenen sobre els teixits orgànics.

Les substàncies criogèniques més utilitzades són el diòxid de carboni i el nitrogen líquid. Bé que aquesta tècnica és usada en força disciplines mèdiques, es destaquen les seves aplicacions en els camps de l’oftalmologia i la dermatologia (criocauterització).