Crisògon Andreu de Centelles

(?, ? — ?, 1470)

Baró de Centelles i conseller de Joan II.

Fill de Gilabert (VII) de Centelles. Serví en les guerres d’Itàlia el rei Alfons IV amb un vaixell que comprà, i exercí també el cors. Durant la guerra contra Joan II mantingué primerament una posició ambigua, però es decantà després pel bàndol reial; el castell de Centelles, assetjat durant dos anys, caigué en poder de les tropes de la generalitat fins a la fi de la guerra (1465). Posseí també, per matrimoni (1447), el vescomtat de Roda i de Perellós.