Cristian Cirici i Alomar

(Barcelona, 1941)

Arquitecte.

Fill d’Alexandre Cirici i Pellicer. Estudià a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, d’on fou professor (1976-78). També ho fou d’algunes universitats americanes i de l’escola Eina. Juntament amb J. Bonet, Ll. Clotet i O. Tusquets fundà el Studio PER (1965). Col·labora assíduament amb J. Bonet i ha realitzat molts habitatges particulars i projectes com ara el remodelatge del Museu de Zoologia de Barcelona (1982). Ha dirigit les obres de restauració de la casa Thomas de Barcelona, guardonada amb el Premio Nacional de Restauración (1980).