criteri d’Eisenstein

m
Matemàtiques

Criteri d’irreductibilitat de polinomis.

Segons el qual, donat un anell principal A (com és el cas de l’anell dels enters ℤ), un polinomi amb coeficients en A, g(x) = an xn + an-1 xn-1 + ... + a0, per al qual existeix un primer de A, p, tal que p divideix a1,...an-1, però no divideix an, i p2no divideix a0, és un polinomi irreductible sobre el cos de les fraccions de A (descomposició d'un polinomi).