cronobiologia

f
Biologia

Estudi o càlcul de la durada de vida i dels condicionants per a prolongar-ne l’expectativa mitjana.