crugia

f
Construcció i obres públiques

Espai comprès entre dos murs de càrrega.