Cuanza

Riu de l’Àfrica austral que neix a l’altiplà de Bié, Angola (100 km).

Aflueix en direcció SE-NW; rep el Luando per la dreta i desguassa a l’Atlàntic al sud de Luanda. El seu règim és pluvial tropical. De curs trencat per cascades i ràpids, la seva vall és molt poblada. Hi ha una hidrocentral a Cambambe (94 milions de kWh).