Cuberes

Despoblat i antic terme del municipi de Gerri de la Sal (Pallars Sobirà), que al s. XIX formà part del municipi d’Espluga i Solduga, annexat al de Baén a mitjan segle.

És al clot de Cuberes, al vessant septentrional de la serra de Cuberes, alineació muntanyosa del massís del Boumort, de direcció NW-SE, que separa les valls del riu Major, al nord, i del torrent de l’Infern, al sud, i que s’estén des del prat d’Orient, límit amb la vall de Cabó (Alt Urgell), fins al pas dels Collegats (a la Noguera Pallaresa); culmina al pic del Pi-sec (1 906 m alt.), límit entre el Pallars Sobirà (Baén) i el Pallars Jussà (Hortoneda de la Conca). El 1163 és esmentada l’església de Sant Sadurní de Cuberes.