cuc

m
Electrònica i informàtica

Programa que s’infiltra en una xarxa informàtica, s’hi reprodueix i es propaga als sistemes que hi estan connectats amb l’objectiu d’alterar-los o de destruir-los.