cuca de l’alfals

f
Entomologia

Larva d’alguns insectes que ataca l’alfals.

La cuca negra [Colaspidema atrum, família dels crisomèlids] és groga quan neix i negra després; menja la fulla de l’alfals i en deixa només el nervi central. L’insecte adult, petit escarbat negre, també rosega les fulles, però només de les vores. Tot plegat fa perdre una o dues dallades anuals i escurça, a més, la vida de l’alfalsar. La cuca verda [Phytonomus variabilis, família dels curculiònids], també rosega les fulles, bé que no és tant freqüent. Ambdues són combatudes mitjançant insecticides orgànics sintètics (especialment DDT) o bé avançant les dallades.