cuir

cuero (es), leather (en)
m
Tecnologia

Pell adobada, caracteritzada pel seu gruix o la seva duresa, o bé pell en brut sense adobar, de bestiar gros.

La influència de l’anglès i de l’alemany ha fet que de vegades tècnicament hom empri aquest mot per anomenar qualsevol mena de pells adobades; en aquest cas és reservat el mot pell per a designar el material no adobat. En el llenguatge normal, però, hom coneix com a cuirs les pells amb un adob, que les fa dures, poc flexibles i sovint gruixudes, a més de les pells de bestiar gros, no adobades. Així, doncs, són cuirs les pells de bou, de vaca, de cavall, d’elefant, etc, un cop escorxat l’animal, i així hom parla, per exemple, de cuirs en brut i cuirs secs ja abans que les pells d’aquest bestiar gros arribin a l’adoberia. També seran cuirs després de l’adob les pells destinades a usos industrials com estopades i corretges, o bé les destinades a sola, però no ho seran totes les destinades a guanteria, confecció, pellisseria, i pells fines de sabateria.