cuirassa

coraza (es), cuirass (en)
f
Militar

Element de l’arnès que protegia el cos.

El mot, en texts medievals, apareix més sovint en plural. Als s. XIII i XIV designava les defenses del cos, de vegades en dues peces (una per al pit i una altra per al dors), amb mànigues i gorgera compostes d’una coberta superior de cuir (d’on prové el nom de cuirasses), damunt de tres teles de roba de cànem, a l’interior de les quals anaven imbricades llaunes de ferro, fixades generalment amb tres claus cadascuna; el conjunt anava folrat de seda o samit. A partir del s. XV, amb la generalització de l’arnès blanc, hom continuà donant el nom de cuirasses a les plates, defenses del pit i de l’esquena, de ferro o d’acer, a vegades folrades també de riques teles.