cullera

f

Nom de diferents estris comparables, per llur forma i aplicació, a una cullera.