cultisme

m
Lingüística i sociolingüística

Mot que no ha sofert l’evolució normal dels altres mots de la llengua, sinó solament una adaptació, i que sovint té sinònims més usats.

Són cultismes del català, per exemple, albor i aliè, enfront de blancor i estrany.