cumarina

f
Farmàcia

Substància anticoagulant derivada del dicumarol.

Només té activitat in vivo, segons que sembla, perquè impedeix la formació de protrombina al fetge. Tant per aquesta acció com per la fórmula, hom la pot considerar com l’antivitamina K.